Quạt treo gắn tường công nghiệp giá rẻ (100% DÂY ĐỒNG)