Quạt tản nhiệt Sanyo Denki thân nhôm 109S031 AC200V 0.06A 80x80x25mm

Liên hệ

Mã sản phẩm: 109S031

Thương hiệu: Đang cập nhật

Tình trạng: Còn hàng

AC Fan 60x28 100 - 109-180 3W 100 AC Fan 60x28 115 - 109-183 3W 100 AC Fan 60x38 100 - 109-130 3W 100 AC Fan 60x38 115 - 109-133 3W 100 AC Fan 80x20 100 - 109-210 3W 100 AC Fan 80x20 115 - 109-213 3W 100 AC Fan 80x25 100 - 109S050 3W 100 AC Fan 80x25 115 - 109S053 3W 100 AC Fan 80x25 200 - 109S051 3W 100 AC Fan 80x25 230 - 109S054 3W 100 AC Fan 80x25 100 - 109S030 3W 100 AC Fan 80x25 115 - 109S033 3W 100 AC Fan 80x25 200 - 109S031 3W 100 AC Fan 80x25 230 - 109S034 3W 100 AC Fan 80x38 100 - 109-150 3W 100 AC Fan 80x38 115 - 109-153 3W 100 AC Fan 80x38 200 - 109-151 3W 100 AC Fan 80x38 230 - 109-154 3W 100 AC Fan 80x42 100 - 109-040UL 3W 100 AC Fan 80x42 115 - 109-043UL 3W 100 AC Fan 80x42 200 - 109-041UL 3W 100 AC Fan 80x42 230 - 109-044UL 3W 100 AC Fan 80x42 100 - 109-047UL 3W 100 AC Fan 80x42 115 - 109-033UL 3W 100 AC Fan 92x25 100 - 109S091 3W 100 AC Fan 92x25 115 - 109S093 3W 100 AC Fan 92x25 200 - 109S092 3W 100 AC Fan 92x25 230 - 109S094 3W 100 AC Fan 92x25 100 - 109S095 3W 100 AC Fan 92x25 100 - 109S096 3W 100 AC Fan 92x25 100 - 109S091-C 12W 100 AC Fan 92x25 115 - 109S193 3W 100 AC Fan 92x25 200 - 109S192 3W 100 AC Fan 92x25 230 - 109S194 3W 100 AC Fan 92x25 100 with Sensor 109S491-20 4W 100 AC Fan 92x25 100 with Sensor 109S491-30 4W 100 AC Fan 92x25 200 with Sensor 109S492-20 4W 100 AC Fan 92x25 200 with Sensor 109S492-30 4W 100 AC Fan 92x25 115 with Sensor 109S493-20 4W 100 AC Fan 92x25 115 with Sensor 109S493-30 4W 100 AC Fan 92x25 230 with Sensor 109S494-20 4W 100 AC Fan 92x25 230 with...
Đặt hàng ngayhotline0944444144
AC Fan 60x28 100 - 109-180 3W 100
AC Fan 60x28 115 - 109-183 3W 100
AC Fan 60x38 100 - 109-130 3W 100
AC Fan 60x38 115 - 109-133 3W 100
AC Fan 80x20 100 - 109-210 3W 100
AC Fan 80x20 115 - 109-213 3W 100
AC Fan 80x25 100 - 109S050 3W 100
AC Fan 80x25 115 - 109S053 3W 100
AC Fan 80x25 200 - 109S051 3W 100
AC Fan 80x25 230 - 109S054 3W 100
AC Fan 80x25 100 - 109S030 3W 100
AC Fan 80x25 115 - 109S033 3W 100
AC Fan 80x25 200 - 109S031 3W 100
AC Fan 80x25 230 - 109S034 3W 100
AC Fan 80x38 100 - 109-150 3W 100
AC Fan 80x38 115 - 109-153 3W 100
AC Fan 80x38 200 - 109-151 3W 100
AC Fan 80x38 230 - 109-154 3W 100
AC Fan 80x42 100 - 109-040UL 3W 100
AC Fan 80x42 115 - 109-043UL 3W 100
AC Fan 80x42 200 - 109-041UL 3W 100
AC Fan 80x42 230 - 109-044UL 3W 100
AC Fan 80x42 100 - 109-047UL 3W 100
AC Fan 80x42 115 - 109-033UL 3W 100
AC Fan 92x25 100 - 109S091 3W 100
AC Fan 92x25 115 - 109S093 3W 100
AC Fan 92x25 200 - 109S092 3W 100
AC Fan 92x25 230 - 109S094 3W 100
AC Fan 92x25 100 - 109S095 3W 100
AC Fan 92x25 100 - 109S096 3W 100
AC Fan 92x25 100 - 109S091-C 12W 100
AC Fan 92x25 115 - 109S193 3W 100
AC Fan 92x25 200 - 109S192 3W 100
AC Fan 92x25 230 - 109S194 3W 100
AC Fan 92x25 100 with Sensor 109S491-20 4W 100
AC Fan 92x25 100 with Sensor 109S491-30 4W 100
AC Fan 92x25 200 with Sensor 109S492-20 4W 100
AC Fan 92x25 200 with Sensor 109S492-30 4W 100
AC Fan 92x25 115 with Sensor 109S493-20 4W 100
AC Fan 92x25 115 with Sensor 109S493-30 4W 100
AC Fan 92x25 230 with Sensor 109S494-20 4W 100
AC Fan 92x25 230 with Sensor 109S494-30 4W 100
AC Fan 92x25 100 with Sensor 109S495-20 4W 100
AC Fan 92x25 100 with Sensor 109S495-30 4W 100
AC Fan 92x25 100 with Sensor 109S496-20 4W 100
AC Fan 92x25 100 with Sensor 109S496-30 4W 100
AC Fan 120x25 100 - 109S085 3W 100
AC Fan 120x25 115 - 109S084 3W 100
AC Fan 120x25 200 - 109S088 3W 100
AC Fan 120x25 230 - 109S087 3W 100
AC Fan 120x25 100 - 109S081 3W 100
AC Fan 120x25 115 - 109S083 3W 100
AC Fan 120x25 200 - 109S082 3W 100
AC Fan 120x25 230 - 109S089 3W 100
AC Fan 120x25 100 - 109S086 3W 100
AC Fan 120x25 100 with Sensor 109S485-20 4W 100
AC Fan 120x25 100 with Sensor 109S485-30 4W 100
AC Fan 120x25 115 with Sensor 109S484-20 4W 100
AC Fan 120x25 115 with Sensor 109S484-30 4W 100
AC Fan 120x25 200 with Sensor 109S488-20 4W 100
AC Fan 120x25 200 with Sensor 109S488-30 4W 100
AC Fan 120x25 230 with Sensor 109S487-20 4W 100
AC Fan 120x25 230 with Sensor 109S487-30 4W 100
AC Fan 120x25 100 with Sensor 109S486-20 4W 100
AC Fan 120x25 100 with Sensor 109S486-30 4W 100
AC Fan 120x38 100 - 109S075UL 3W 100
AC Fan 120x38 115 - 109S074UL 3W 100
AC Fan 120x38 200 - 109S078UL 3W 100
AC Fan 120x38 230 - 109S072UL 3W 100
AC Fan 120x38 100 - 109S005 3W 100
AC Fan 120x38 100 - 109S005UL 3W 100
AC Fan 120x38 120 - 109S024 3W 100
AC Fan 120x38 115 - 109S024UL 3W 100
AC Fan 120x38 200 - 109S008 3W 100
AC Fan 120x38 200 - 109S008UL 3W 100
AC Fan 120x38 230 - 109S025 3W 100
AC Fan 120x38 230 - 109S025UL 3W 100
AC Fan 120x38 100 - 109S029UL 3W 100
AC Fan 120x38 100 - 109S013 3W 100
AC Fan 120x38 100 - 109S013UL 3W 100
AC Fan 120x38 100 - 109S006 3W 100
AC Fan 120x38 100/115 - 109S006UL 3W 100
AC Fan 120x38 200 - 109S010 3W 100
AC Fan 120x38 200/240 - 109S010UL 3W 100
AC Fan 120x38 100 with Sensor 109S405UL-20 4W 100
AC Fan 120x38 100 with Sensor 109S405UL-30 4W 100
AC Fan 120x38 115 with Sensor 109S424UL-20 4W 100
AC Fan 120x38 115 with Sensor 109S424UL-30 4W 100
AC Fan 120x38 200 with Sensor 109S408UL-20 4W 100
AC Fan 120x38 200 with Sensor 109S408UL-30 4W 100
AC Fan 120x38 230 with Sensor 109S425UL-20 4W 100
AC Fan 120x38 230 with Sensor 109S425UL-30 4W 100
AC Fan 120x38 100 with Sensor 109S429UL-20 4W 100
AC Fan 120x38 100 with Sensor 109S429UL-30 4W 100
AC Fan 120x38 100 with Sensor 109S406UL-20 4W 100
AC Fan 120x38 100 with Sensor 109S406UL-30 4W 100
AC Fan 120x38 100 with Sensor 109S475UL-20 4W 100
AC Fan 120x38 100 with Sensor 109S475UL-30 4W 100
AC Fan 120x38 115 with Sensor 109S474UL-20 4W 100
AC Fan 120x38 115 with Sensor 109S474UL-30 4W 100
AC Fan 120x38 200 with Sensor 109S478UL-20 4W 100
AC Fan 120x38 200 with Sensor 109S478UL-30 4W 100
AC Fan 120x38 230 with Sensor 109S472UL-20 4W 100
AC Fan 120x38 230 with Sensor 109S472UL-30 4W 100
AC Fan 160x51 100 - 109-601 5W 100
AC Fan 160x51 115 - 109-604 5W 100
AC Fan 160x51 200 - 109-602 5W 100
AC Fan 160x51 230 - 109-603 5W 100
AC Fan 160x51 100 with Sensor 109-641-20 6W  100
AC Fan 160x51 100 with Sensor 109-641-30 6W  100
AC Fan 160x51 115 with Sensor 109-644-20 6W  100
AC Fan 160x51 115 with Sensor 109-644-30 6W  100
AC Fan 160x51 200 with Sensor 109-642-20 6W  100
AC Fan 160x51 200 with Sensor 109-642-30 6W  100
AC Fan 160x51 230 with Sensor 109-643-20 6W  100
AC Fan 160x51 230 with Sensor 109-643-30 6W  100
AC Fan 172x51 100 - 109S301 5W 100
AC Fan 172x51 115 - 109S304 5W 100
AC Fan 172x51 200 - 109S302 5W 100
AC Fan 172x51 230 - 109S303 5W 100
AC Fan 172x51 100 - 109-311 5W 100
AC Fan 172x51 115 - 109-314 5W 100
AC Fan 172x51 200 - 109-312 5W 100
AC Fan 172x51 230 - 109-313 5W 100
AC Fan 172x51 100 with Sensor 109-371-20 6W 100
AC Fan 172x51 100 with Sensor 109-371-30 6W 100
AC Fan 172x51 115 with Sensor 109-374-20 6W 100
AC Fan 172x51 115 with Sensor 109-374-30 6W 100
AC Fan 172x51 200 with Sensor 109-372-20 6W 100
AC Fan 172x51 200 with Sensor 109-372-30 6W 100
AC Fan 172x51 230 with Sensor 109-373-20 6W 100
AC Fan 120x38AD 110-240 AC - 9AD1201H12P TBA TBA
AC Fan 172x51 230 with Sensor 109-373-30 6W 100
AC Fan 120x38AD 110-240 AC - 9AD1201H121P TBA TBA
Option Inlet nozzle - - 109-1081P 8W 500
Option Inlet nozzle - - 109-1073P 8W 500
Option Inlet nozzle - - 109-1080P 8W 500
Option Inlet nozzle - - 109-1069P 8W 500
Option Finger guards 36mm (Inlet/Outlet) Silver - - 109-1050 8W 5000
Option Finger guards 38mm (Inlet/Outlet) Silver - - 109-1065 8W 5000
Option Finger guards 40mm (Inlet/Outlet) Silver - - 109-059 3W 5000
Option Finger guards 40mm (Inlet/Outlet) Silver - - 109-059TJ 4W 5000
Option Finger guards 52mm (Outlet) Silver - - 109-149 3W 5000
Option Finger guards 52mm (Inlet/Outlet) Silver - - 109-149E 3W 5000
Option Finger guards 60mm (Inlet/Outlet) Silver  - - 109-139E 3W 5000
Option Finger guards 60mm (Inlet/Outlet) Silver  - - 109-139ETJ 4W 5000
Option Finger guards 60mm (Inlet/Outlet) Black - - 109-139H 3W 5000
Option Finger guards 80mm (Outlet) Silver - - 109-049C 3W 5000
Option Finger guards 80mm (Outlet) Silver - - 109-049CTJ 4W 5000
Option Finger guards 80mm (Inlet/Outlet) Silver - - 109-049E 3W 5000
Option Finger guards 80mm (Inlet/Outlet) Silver - - 109-049ETJ 4W 5000
Option Finger guards 80mm (Inlet/Outlet) Black - - 109-049H 3W 5000
Option Finger guards 92mm (Outlet) Silver - - 109-099C 3W 5000
Option Finger guards 92mm (Outlet) Silver - - 109-099CTJ 4W 5000
Option Finger guards 92mm (Inlet/Outlet) Silver - - 109-099E 3W 5000
Option Finger guards 92mm (Inlet/Outlet) Silver - - 109-099ETJ 4W 5000
Option Finger guards 92mm (Inlet/Outlet) Black  - - 109-099H 3W 5000
Option Finger guards 120mm (Outlet) Silver - - 109-019C 3W 5000
Option Finger guards 120mm (Outlet) Silver - - 109-019CTJ 4W 5000
Option Finger guards 120mm (Outlet) Black - - 109-019H 3W 5000
Option Finger guards 120mm (Inlet/Outlet) Silver - - 109-019E 3W 5000
Option Finger guards 120mm (Inlet/Outlet) Silver - - 109-019ETJ 4W 5000
Option Finger guards 120mm (Inlet/Outlet) Black - - 109-019K 3W 5000
Option Finger guards 127mm (Inlet/Outlet) Silver - - 109-722 3W 5000
Option Finger guards 127mm (Outlet) Silver - - 109-723 3W 5000
Option Finger guards φ133mm Silver - - 109-1112TJ 8W 5000
Option Finger guards 140mm (Inlet/Outlet) Silver - - 109-719 3W 5000
Option Finger guards 140mm (Inlet/Outlet) Silver - - 109-719TJ 4W 5000
Option Finger guards 140mm (Inlet/Outlet) Black - - 109-719H 3W 5000
Option Finger guards 150mm (Outlet) Silver - - 109-1052 8W 5000
Option Finger guards 150mm (Inlet/Outlet) Silver - - 109-1051 8W 5000
Option Finger guards φ150mm Silver - - 109-1104TJ 8W 5000
Option Finger guards 160mm (Inlet/Outlet) Silver - - 109-619E 3W 5000
Option Finger guards 172mm (Inlet/Outlet) Silver - - 109-319J 3W 5000
Option Finger guards 160mm (Outlet) Silver - - 109-620 3W 5000
Option Finger guards 172mm (Inlet/Outlet) Silver - - 109-319 3W 5000
Option Finger guards 172mm (Inlet/Outlet) Silver - - 109-319TJ 4W 5000
Option Finger guards 172mm (Inlet/Outlet) Silver - - 109-319E 3W 5000
Option Finger guards 172mm (Inlet/Outlet) Silver - - 109-319ETJ 4W 5000
Option Finger guards 172mm (Inlet/Outlet) Black - - 109-319H 3W 5000
Option Finger guards 172mm (Outlet) Silver - - 109-320 3W 5000
Option Finger guards 172mm (Outlet) Silver - - 109-320TJ 4W 5000
Option Finger guards φ172mm (Inlet/Outlet) Silver - - 109-1066 8W 5000
Option Finger guards φ172mm (Outlet) Silver - - 109-1068 8W 5000
Option Finger guards 200mm (Inlet/Outlet) Silver - - 109-720 3W 5000
Option Finger guards 200mm (Inlet/Outlet) Black - - 109-720H 3W 5000
Option Finger guards 200mm (Outlet) Silver - - 109-721 3W 5000
Option Finger guards 200mm (Outlet) Black - - 109-721H 3W 5000
Option EMC guards 80mm type (Applicable Model: 80x20P, 80x32P, 80x25L) - - 109-1038 8W 5000
Option EMC guards 80mm type (Applicable Model: 80x15P, 80x25R, 80x25A) - - 109-1039 8W 5000
Option EMC guards 92mm type (Applicable Model: 92x25P, 92x25L) - - 109-1040 8W 5000
Option EMC guards 120mm type
(Applicable Model: 120x25P, 120x25G, 120x38R, 120x38G, 120x38L, 120x38LB, 120x38GL)
- - 109-1037 8W 5000
Option EMC guards 172mm type
(Applicable Model: 172x25E, 172x51E, 172x51GV, 172x51L)
- - 109-1036 8W 5000
Option Resin finger guards 60mm - - 109-1003G 3W 5000
Option Resin finger guards 80mm - - 109-1002G 3W 5000
Option Resin finger guards 92mm - - 109-1001G 3W 5000
Option Resin finger guards 120mm - - 109-1000G 3W 5000
Option Resin filter kits 60mm (13PPI) - - 109-1003F13 3W 5000
Option Resin filter kits 60mm (20PPI) - - 109-1003F20 3W 5000
Option Resin filter kits 60mm (30PPI) - - 109-1003F30 3W 5000
Option Resin filter kits 60mm (40PPI) - - 109-1003F40 3W 5000
Option Resin filter kits 80mm (13PPI) - - 109-1002F13 3W 5000
Option Resin filter kits 80mm (20PPI) - - 109-1002F20 3W 5000
Option Resin filter kits 80mm (30PPI) - - 109-1002F30 3W 5000
Option Resin filter kits 80mm (40PPI) - - 109-1002F40 3W 5000
Option Resin filter kits 92mm (13PPI) - - 109-1001F13 3W 5000
Option Resin filter kits 92mm (20PPI) - - 109-1001F20 3W 5000
Option Resin filter kits 92mm (30PPI) - - 109-1001F30 3W 5000
Option Resin filter kits 92mm (40PPI) - - 109-1001F40 3W 5000
Option Resin filter kits 120mm (13PPI) - - 109-1000F13 3W 5000
Option Resin filter kits 120mm (20PPI) - - 109-1000F20 3W 5000
Option Resin filter kits 120mm (30PPI) - - 109-1000F30 3W 5000
Option Resin filter kits 120mm (40PPI) - - 109-1000F40 3W 5000
Option Replacement filter (5 sheets each) 60mm (13PPI) - - 109-1003M13 4W 5000
Option Replacement filter (5 sheets each) 60mm (20PPI) - - 109-1003M20 4W 5000
Option Replacement filter (5 sheets each) 60mm (30PPI) - - 109-1003M30 4W 5000
Option Replacement filter (5 sheets each) 60mm (40PPI) - - 109-1003M40 4W 5000
Option Replacement filter (5 sheets each) 80mm (13PPI) - - 109-1002M13 4W 5000
Option Replacement filter (5 sheets each) 80mm (20PPI) - - 109-1002M20 4W 5000
Option Replacement filter (5 sheets each) 80mm (30PPI) - - 109-1002M30 4W 5000
Option Replacement filter (5 sheets each) 80mm (40PPI) - - 109-1002M40 4W 5000
Option Replacement filter (5 sheets each) 92mm (13PPI) - - 109-1001M13 4W 5000
Option Replacement filter (5 sheets each) 92mm (20PPI) - - 109-1001M20 4W 5000
Option Replacement filter (5 sheets each) 92mm (30PPI) - - 109-1001M30 4W 5000
Option Replacement filter (5 sheets each) 92mm (40PPI) - - 109-1001M40 4W 5000
Option Replacement filter (5 sheets each) 120mm (13PPI) - - 109-1000M13 4W 5000
Option Replacement filter (5 sheets each) 120mm (20PPI) - - 109-1000M20 4W 5000
Option Replacement filter (5 sheets each) 120mm (30PPI) - - 109-1000M30 4W 5000
Option Replacement filter (5 sheets each) 120mm (40PPI) - - 109-1000M40 4W 5000
Option Replacement filter (5 sheets each) For 80x80x42mm - - 489-008-L10 5W 5000
Option Replacement filter (5 sheets each) For 80x80x42mm - - 489-008-L21 5W 5000
Option Replacement filter (5 sheets each) For 80x80x42mm - - 489-008-L35 5W 5000
Option AC Fan Plug cord For 120x120x25mm, 92x92x25mm, 80x80x25mm, 80x80x38mm - - 489-016-L10 5W 5000
Option AC Fan Plug cord For 120x120x25mm, 92x92x25mm, 80x80x25mm, 80x80x38mm - - 489-016-L21 5W 5000
Option AC Fan Plug cord For 120x120x38mm - - 489-006-L10 5W 5000
Option AC Fan Plug cord For 120x120x38mm - - 489-006-L21 5W 5000
Option AC Fan Plug cord For 120x120x38mm - - 489-006-L35 5W 5000
Option AC Fan Plug cord For 120x120x38mm - - 489-037-L10 5W 5000
Option AC Fan Plug cord For 120x120x38mm - - 489-037-L21 5W 5000
Option AC Fan Plug cord For 120x120x38mm - - 489-037-L35 5W 5000
Option AD Fan Plug cord For 120x120x38mm - - 489-1635-L10 TBA TBA
Option AD Fan Plug cord For 120x120x38mm - - 489-1635-L21 TBA TBA
Option AC Fan Plug cord For 160x160x51mm - - 489-1618-L10 5W 5000
Option AC Fan Plug cord For 160x160x51mm - - 489-1618-L21 5W 5000
Option AC Fan Plug cord For 160x160x51mm - - 489-1618-L28 5W 5000
Option AC Fan Plug cord For 172x51mm, 160x160x51mm - - 489-1619-L10 5W 5000
Option AC Fan Plug cord For 172x51mm, 160x160x51mm - - 489-1619-L21 5W 5000
Option AC Fan Plug cord For 120x120x38mm ( UL/CSA certified) - - 489-007-L10 5W 5000
Option AC Fan Plug cord For 120x120x38mm (UL/CSA certified) - - 489-007-L21 5W 5000
Option AC Fan Plug cord For 120x120x25mm, 92x92x25mm,
     80x80x25mm, 80x80x38mm (UL/CSA certified)
- - 489-047-L10 5W 5000
Option AC Fan Plug cord For 120x120x25mm, 92x92x25mm,
     80x80x25mm, 80x80x38mm (UL/CSA certified)
- - 489-047-L21 5W 5000
Option AC Fan Plug cord For 172x51, 160x160x51mm (L-shaped) (UL/CSA certified) - - 489-084-L10 5W 5000
Option AC Fan Plug cord For 172x51, 160x160x51mm (L-shaped) (UL/CSA certified) - - 489-084-L21 5W 5000
Option AC Fan Plug cord For 160x160x51mm (straight) (UL/CSA certified) - - 489-086-L10 5W 5000
Option AC Fan Plug cord For 160x160x51mm (straight) (UL/CSA certified) - - 489-086-L21 5W 5000
Option Plug cord for 109L1248H182 - - 489-600 4W 5000
Option Filter kits for AC fan 120x120x38mm - - 109-018 4W 5000
Option Screen kits for AC fan 120x120x38mm - - 109-020 4W 5000
Option Thermistor for Thermal Speed Controlled Fan - - 169-002 12W 5000
Option Mounting Clip for 109X9412G4016 - - 109-1011 - -
Option Relay harness for 109X65112A2016 - - 489-702 4W 5000
Option Relay harness for 109X65112A2016 - - 489-1115 4W 5000
Option IC L8730 for DC fan alarm - - L8730-1 12W 5000
Option IC L8730 for DC fan alarm - - L8730-2 12W 5000

I. ĐẶT HÀNG QUA ĐIỆN THOẠI

Bước 1: Truy cập website và lựa chọn sản phẩm cần mua để mua hàng 

Bước 2: Liên hệ trực tiếp các số điện thoại hiển thị trên Website để thông báo đặt hàng, sau khi nhận được điện thoại cần hỗ trợ đặt hàng của Quý khách chúng tôi cần những thông tin sau để giao hàng:

 • Model quạt đã chọn
 • Địa chỉ giao hàng
 • Tên & SĐT người nhận hàng
 • Thời gian giao hàng
 • Thanh toán tiền mặt khi nhận hàng hay chuyển khoản

II. ĐẶT HÀNG TRỰC TUYẾN

Bước 1: Truy cập website và lựa chọn sản phẩm cần mua để mua hàng

Bước 2: Click vào sản phẩm muốn mua, màn hình hiển thị ra pop up với các lựa chọn sau

 • Nếu bạn muốn tiếp tục mua hàng: Bấm vào phần tiếp tục mua hàng để lựa chọn thêm sản phẩm vào giỏ hàng
 • Nếu bạn muốn xem giỏ hàng để cập nhật sản phẩm: Bấm vào xem giỏ hàng
 • Nếu bạn muốn đặt hàng và thanh toán cho sản phẩm này vui lòng bấm vào: Đặt hàng và thanh toán
 • Thời gian giao hàng
 • Thanh toán tiền mặt khi nhận hàng hay chuyển khoản

Bước 3: Điền các thông tin của bạn để nhận đơn hàng, lựa chọn hình thức thanh toán và vận chuyển cho đơn hàng của mình

Bước 4: Xem lại thông tin đặt hàng, điền chú thích và gửi đơn hàng

 • Sau khi nhận được đơn hàng bạn gửi chúng tôi sẽ liên hệ bằng cách gọi điện lại để xác nhận lại đơn hàng và địa chỉ của bạn.

Trân trọng cảm ơn!

zalo