Quạt tản nhiệt Sanyo Denki thân nhôm 109S031 AC200V 0.06A 80x80x25mm

Liên hệ

Mã sản phẩm: 109S031

Thương hiệu: Đang cập nhật

Tình trạng: Còn hàng

AC Fan 60x28 100 - 109-180 3W 100 AC Fan 60x28 115 - 109-183 3W 100 AC Fan 60x38 100 - 109-130 3W...
Đặt hàng ngayhotline0944444144
AC Fan 60x28 100 - 109-180 3W 100
AC Fan 60x28 115 - 109-183 3W 100
AC Fan 60x38 100 - 109-130 3W 100
AC Fan 60x38 115 - 109-133 3W 100
AC Fan 80x20 100 - 109-210 3W 100
AC Fan 80x20 115 - 109-213 3W 100
AC Fan 80x25 100 - 109S050 3W 100
AC Fan 80x25 115 - 109S053 3W 100
AC Fan 80x25 200 - 109S051 3W 100
AC Fan 80x25 230 - 109S054 3W 100
AC Fan 80x25 100 - 109S030 3W 100
AC Fan 80x25 115 - 109S033 3W 100
AC Fan 80x25 200 - 109S031 3W 100
AC Fan 80x25 230 - 109S034 3W 100
AC Fan 80x38 100 - 109-150 3W 100
AC Fan 80x38 115 - 109-153 3W 100
AC Fan 80x38 200 - 109-151 3W 100
AC Fan 80x38 230 - 109-154 3W 100
AC Fan 80x42 100 - 109-040UL 3W 100
AC Fan 80x42 115 - 109-043UL 3W 100
AC Fan 80x42 200 - 109-041UL 3W 100
AC Fan 80x42 230 - 109-044UL 3W 100
AC Fan 80x42 100 - 109-047UL 3W 100
AC Fan 80x42 115 - 109-033UL 3W 100
AC Fan 92x25 100 - 109S091 3W 100
AC Fan 92x25 115 - 109S093 3W 100
AC Fan 92x25 200 - 109S092 3W 100
AC Fan 92x25 230 - 109S094 3W 100
AC Fan 92x25 100 - 109S095 3W 100
AC Fan 92x25 100 - 109S096 3W 100
AC Fan 92x25 100 - 109S091-C 12W 100
AC Fan 92x25 115 - 109S193 3W 100
AC Fan 92x25 200 - 109S192 3W 100
AC Fan 92x25 230 - 109S194 3W 100
AC Fan 92x25 100 with Sensor 109S491-20 4W 100
AC Fan 92x25 100 with Sensor 109S491-30 4W 100
AC Fan 92x25 200 with Sensor 109S492-20 4W 100
AC Fan 92x25 200 with Sensor 109S492-30 4W 100
AC Fan 92x25 115 with Sensor 109S493-20 4W 100
AC Fan 92x25 115 with Sensor 109S493-30 4W 100
AC Fan 92x25 230 with Sensor 109S494-20 4W 100
AC Fan 92x25 230 with Sensor 109S494-30 4W 100
AC Fan 92x25 100 with Sensor 109S495-20 4W 100
AC Fan 92x25 100 with Sensor 109S495-30 4W 100
AC Fan 92x25 100 with Sensor 109S496-20 4W 100
AC Fan 92x25 100 with Sensor 109S496-30 4W 100
AC Fan 120x25 100 - 109S085 3W 100
AC Fan 120x25 115 - 109S084 3W 100
AC Fan 120x25 200 - 109S088 3W 100
AC Fan 120x25 230 - 109S087 3W 100
AC Fan 120x25 100 - 109S081 3W 100
AC Fan 120x25 115 - 109S083 3W 100
AC Fan 120x25 200 - 109S082 3W 100
AC Fan 120x25 230 - 109S089 3W 100
AC Fan 120x25 100 - 109S086 3W 100
AC Fan 120x25 100 with Sensor 109S485-20 4W 100
AC Fan 120x25 100 with Sensor 109S485-30 4W 100
AC Fan 120x25 115 with Sensor 109S484-20 4W 100
AC Fan 120x25 115 with Sensor 109S484-30 4W 100
AC Fan 120x25 200 with Sensor 109S488-20 4W 100
AC Fan 120x25 200 with Sensor 109S488-30 4W 100
AC Fan 120x25 230 with Sensor 109S487-20 4W 100
AC Fan 120x25 230 with Sensor 109S487-30 4W 100
AC Fan 120x25 100 with Sensor 109S486-20 4W 100
AC Fan 120x25 100 with Sensor 109S486-30 4W 100
AC Fan 120x38 100 - 109S075UL 3W 100
AC Fan 120x38 115 - 109S074UL 3W 100
AC Fan 120x38 200 - 109S078UL 3W 100
AC Fan 120x38 230 - 109S072UL 3W 100
AC Fan 120x38 100 - 109S005 3W 100
AC Fan 120x38 100 - 109S005UL 3W 100
AC Fan 120x38 120 - 109S024 3W 100
AC Fan 120x38 115 - 109S024UL 3W 100
AC Fan 120x38 200 - 109S008 3W 100
AC Fan 120x38 200 - 109S008UL 3W 100
AC Fan 120x38 230 - 109S025 3W 100
AC Fan 120x38 230 - 109S025UL 3W 100
AC Fan 120x38 100 - 109S029UL 3W 100
AC Fan 120x38 100 - 109S013 3W 100
AC Fan 120x38 100 - 109S013UL 3W 100
AC Fan 120x38 100 - 109S006 3W 100
AC Fan 120x38 100/115 - 109S006UL 3W 100
AC Fan 120x38 200 - 109S010 3W 100
AC Fan 120x38 200/240 - 109S010UL 3W 100
AC Fan 120x38 100 with Sensor 109S405UL-20 4W 100
AC Fan 120x38 100 with Sensor 109S405UL-30 4W 100
AC Fan 120x38 115 with Sensor 109S424UL-20 4W 100
AC Fan 120x38 115 with Sensor 109S424UL-30 4W 100
AC Fan 120x38 200 with Sensor 109S408UL-20 4W 100
AC Fan 120x38 200 with Sensor 109S408UL-30 4W 100
AC Fan 120x38 230 with Sensor 109S425UL-20 4W 100
AC Fan 120x38 230 with Sensor 109S425UL-30 4W 100
AC Fan 120x38 100 with Sensor 109S429UL-20 4W 100
AC Fan 120x38 100 with Sensor 109S429UL-30 4W 100
AC Fan 120x38 100 with Sensor 109S406UL-20 4W 100
AC Fan 120x38 100 with Sensor 109S406UL-30 4W 100
AC Fan 120x38 100 with Sensor 109S475UL-20 4W 100
AC Fan 120x38 100 with Sensor 109S475UL-30 4W 100
AC Fan 120x38 115 with Sensor 109S474UL-20 4W 100
AC Fan 120x38 115 with Sensor 109S474UL-30 4W 100
AC Fan 120x38 200 with Sensor 109S478UL-20 4W 100
AC Fan 120x38 200 with Sensor 109S478UL-30 4W 100
AC Fan 120x38 230 with Sensor 109S472UL-20 4W 100
AC Fan 120x38 230 with Sensor 109S472UL-30 4W 100
AC Fan 160x51 100 - 109-601 5W 100
AC Fan 160x51 115 - 109-604 5W 100
AC Fan 160x51 200 - 109-602 5W 100
AC Fan 160x51 230 - 109-603 5W 100
AC Fan 160x51 100 with Sensor 109-641-20 6W  100
AC Fan 160x51 100 with Sensor 109-641-30 6W  100
AC Fan 160x51 115 with Sensor 109-644-20 6W  100
AC Fan 160x51 115 with Sensor 109-644-30 6W  100
AC Fan 160x51 200 with Sensor 109-642-20 6W  100
AC Fan 160x51 200 with Sensor 109-642-30 6W  100
AC Fan 160x51 230 with Sensor 109-643-20 6W  100
AC Fan 160x51 230 with Sensor 109-643-30 6W  100
AC Fan 172x51 100 - 109S301 5W 100
AC Fan 172x51 115 - 109S304 5W 100
AC Fan 172x51 200 - 109S302 5W 100
AC Fan 172x51 230 - 109S303 5W 100
AC Fan 172x51 100 - 109-311 5W 100
AC Fan 172x51 115 - 109-314 5W 100
AC Fan 172x51 200 - 109-312 5W 100
AC Fan 172x51 230 - 109-313 5W 100
AC Fan 172x51 100 with Sensor 109-371-20 6W 100
AC Fan 172x51 100 with Sensor 109-371-30 6W 100
AC Fan 172x51 115 with Sensor 109-374-20 6W 100
AC Fan 172x51 115 with Sensor 109-374-30 6W 100
AC Fan 172x51 200 with Sensor 109-372-20 6W 100
AC Fan 172x51 200 with Sensor 109-372-30 6W 100
AC Fan 172x51 230 with Sensor 109-373-20 6W 100
AC Fan 120x38AD 110-240 AC - 9AD1201H12P TBA TBA
AC Fan 172x51 230 with Sensor 109-373-30 6W 100
AC Fan 120x38AD 110-240 AC - 9AD1201H121P TBA TBA
Option Inlet nozzle - - 109-1081P 8W 500
Option Inlet nozzle - - 109-1073P 8W 500
Option Inlet nozzle - - 109-1080P 8W 500
Option Inlet nozzle - - 109-1069P 8W 500
Option Finger guards 36mm (Inlet/Outlet) Silver - - 109-1050 8W 5000
Option Finger guards 38mm (Inlet/Outlet) Silver - - 109-1065 8W 5000
Option Finger guards 40mm (Inlet/Outlet) Silver - - 109-059 3W 5000
Option Finger guards 40mm (Inlet/Outlet) Silver - - 109-059TJ 4W 5000
Option Finger guards 52mm (Outlet) Silver - - 109-149 3W 5000
Option Finger guards 52mm (Inlet/Outlet) Silver - - 109-149E 3W 5000
Option Finger guards 60mm (Inlet/Outlet) Silver  - - 109-139E 3W 5000
Option Finger guards 60mm (Inlet/Outlet) Silver  - - 109-139ETJ 4W 5000
Option Finger guards 60mm (Inlet/Outlet) Black - - 109-139H 3W 5000
Option Finger guards 80mm (Outlet) Silver - - 109-049C 3W 5000
Option Finger guards 80mm (Outlet) Silver - - 109-049CTJ 4W 5000
Option Finger guards 80mm (Inlet/Outlet) Silver - - 109-049E 3W 5000
Option Finger guards 80mm (Inlet/Outlet) Silver - - 109-049ETJ 4W 5000
Option Finger guards 80mm (Inlet/Outlet) Black - - 109-049H 3W 5000
Option Finger guards 92mm (Outlet) Silver - - 109-099C 3W 5000
Option Finger guards 92mm (Outlet) Silver - - 109-099CTJ 4W 5000
Option Finger guards 92mm (Inlet/Outlet) Silver - - 109-099E 3W 5000
Option Finger guards 92mm (Inlet/Outlet) Silver - - 109-099ETJ 4W 5000
Option Finger guards 92mm (Inlet/Outlet) Black  - - 109-099H 3W 5000
Option Finger guards 120mm (Outlet) Silver - - 109-019C 3W 5000
Option Finger guards 120mm (Outlet) Silver - - 109-019CTJ 4W 5000
Option Finger guards 120mm (Outlet) Black - - 109-019H 3W 5000
Option Finger guards 120mm (Inlet/Outlet) Silver - - 109-019E 3W 5000
Option Finger guards 120mm (Inlet/Outlet) Silver - - 109-019ETJ 4W 5000
Option Finger guards 120mm (Inlet/Outlet) Black - - 109-019K 3W 5000
Option Finger guards 127mm (Inlet/Outlet) Silver - - 109-722 3W 5000
Option Finger guards 127mm (Outlet) Silver - - 109-723 3W 5000
Option Finger guards φ133mm Silver - - 109-1112TJ 8W 5000
Option Finger guards 140mm (Inlet/Outlet) Silver - - 109-719 3W 5000
Option Finger guards 140mm (Inlet/Outlet) Silver - - 109-719TJ 4W 5000
Option Finger guards 140mm (Inlet/Outlet) Black - - 109-719H 3W 5000
Option Finger guards 150mm (Outlet) Silver - - 109-1052 8W 5000
Option Finger guards 150mm (Inlet/Outlet) Silver - - 109-1051 8W 5000
Option Finger guards φ150mm Silver - - 109-1104TJ 8W 5000
Option Finger guards 160mm (Inlet/Outlet) Silver - - 109-619E 3W 5000
Option Finger guards 172mm (Inlet/Outlet) Silver - - 109-319J 3W 5000
Option Finger guards 160mm (Outlet) Silver - - 109-620 3W 5000
Option Finger guards 172mm (Inlet/Outlet) Silver - - 109-319 3W 5000
Option Finger guards 172mm (Inlet/Outlet) Silver - - 109-319TJ 4W 5000
Option Finger guards 172mm (Inlet/Outlet) Silver - - 109-319E 3W 5000
Option Finger guards 172mm (Inlet/Outlet) Silver - - 109-319ETJ 4W 5000
Option Finger guards 172mm (Inlet/Outlet) Black - - 109-319H 3W 5000
Option Finger guards 172mm (Outlet) Silver - - 109-320 3W 5000
Option Finger guards 172mm (Outlet) Silver - - 109-320TJ 4W 5000
Option Finger guards φ172mm (Inlet/Outlet) Silver - - 109-1066 8W 5000
Option Finger guards φ172mm (Outlet) Silver - - 109-1068 8W 5000
Option Finger guards 200mm (Inlet/Outlet) Silver - - 109-720 3W 5000
Option Finger guards 200mm (Inlet/Outlet) Black - - 109-720H 3W 5000
Option Finger guards 200mm (Outlet) Silver - - 109-721 3W 5000
Option Finger guards 200mm (Outlet) Black - - 109-721H 3W 5000
Option EMC guards 80mm type (Applicable Model: 80x20P, 80x32P, 80x25L) - - 109-1038 8W 5000
Option EMC guards 80mm type (Applicable Model: 80x15P, 80x25R, 80x25A) - - 109-1039 8W 5000
Option EMC guards 92mm type (Applicable Model: 92x25P, 92x25L) - - 109-1040 8W 5000
Option EMC guards 120mm type
(Applicable Model: 120x25P, 120x25G, 120x38R, 120x38G, 120x38L, 120x38LB, 120x38GL)
- - 109-1037 8W 5000
Option EMC guards 172mm type
(Applicable Model: 172x25E, 172x51E, 172x51GV, 172x51L)
- - 109-1036 8W 5000
Option Resin finger guards 60mm - - 109-1003G 3W 5000
Option Resin finger guards 80mm - - 109-1002G 3W 5000
Option Resin finger guards 92mm - - 109-1001G 3W 5000
Option Resin finger guards 120mm - - 109-1000G 3W 5000
Option Resin filter kits 60mm (13PPI) - - 109-1003F13 3W 5000
Option Resin filter kits 60mm (20PPI) - - 109-1003F20 3W 5000
Option Resin filter kits 60mm (30PPI) - - 109-1003F30 3W 5000
Option Resin filter kits 60mm (40PPI) - - 109-1003F40 3W 5000
Option Resin filter kits 80mm (13PPI) - - 109-1002F13 3W 5000
Option Resin filter kits 80mm (20PPI) - - 109-1002F20 3W 5000
Option Resin filter kits 80mm (30PPI) - - 109-1002F30 3W 5000
Option Resin filter kits 80mm (40PPI) - - 109-1002F40 3W 5000
Option Resin filter kits 92mm (13PPI) - - 109-1001F13 3W 5000
Option Resin filter kits 92mm (20PPI) - - 109-1001F20 3W 5000
Option Resin filter kits 92mm (30PPI) - - 109-1001F30 3W 5000
Option Resin filter kits 92mm (40PPI) - - 109-1001F40 3W 5000
Option Resin filter kits 120mm (13PPI) - - 109-1000F13 3W 5000
Option Resin filter kits 120mm (20PPI) - - 109-1000F20 3W 5000
Option Resin filter kits 120mm (30PPI) - - 109-1000F30 3W 5000
Option Resin filter kits 120mm (40PPI) - - 109-1000F40 3W 5000
Option Replacement filter (5 sheets each) 60mm (13PPI) - - 109-1003M13 4W 5000
Option Replacement filter (5 sheets each) 60mm (20PPI) - - 109-1003M20 4W 5000
Option Replacement filter (5 sheets each) 60mm (30PPI) - - 109-1003M30 4W 5000
Option Replacement filter (5 sheets each) 60mm (40PPI) - - 109-1003M40 4W 5000
Option Replacement filter (5 sheets each) 80mm (13PPI) - - 109-1002M13 4W 5000
Option Replacement filter (5 sheets each) 80mm (20PPI) - - 109-1002M20 4W 5000
Option Replacement filter (5 sheets each) 80mm (30PPI) - - 109-1002M30 4W 5000
Option Replacement filter (5 sheets each) 80mm (40PPI) - - 109-1002M40 4W 5000
Option Replacement filter (5 sheets each) 92mm (13PPI) - - 109-1001M13 4W 5000
Option Replacement filter (5 sheets each) 92mm (20PPI) - - 109-1001M20 4W 5000
Option Replacement filter (5 sheets each) 92mm (30PPI) - - 109-1001M30 4W 5000
Option Replacement filter (5 sheets each) 92mm (40PPI) - - 109-1001M40 4W 5000
Option Replacement filter (5 sheets each) 120mm (13PPI) - - 109-1000M13 4W 5000
Option Replacement filter (5 sheets each) 120mm (20PPI) - - 109-1000M20 4W 5000
Option Replacement filter (5 sheets each) 120mm (30PPI) - - 109-1000M30 4W 5000
Option Replacement filter (5 sheets each) 120mm (40PPI) - - 109-1000M40 4W 5000
Option Replacement filter (5 sheets each) For 80x80x42mm - - 489-008-L10 5W 5000
Option Replacement filter (5 sheets each) For 80x80x42mm - - 489-008-L21 5W 5000
Option Replacement filter (5 sheets each) For 80x80x42mm - - 489-008-L35 5W 5000
Option AC Fan Plug cord For 120x120x25mm, 92x92x25mm, 80x80x25mm, 80x80x38mm - - 489-016-L10 5W 5000
Option AC Fan Plug cord For 120x120x25mm, 92x92x25mm, 80x80x25mm, 80x80x38mm - - 489-016-L21 5W 5000
Option AC Fan Plug cord For 120x120x38mm - - 489-006-L10 5W 5000
Option AC Fan Plug cord For 120x120x38mm - - 489-006-L21 5W 5000
Option AC Fan Plug cord For 120x120x38mm - - 489-006-L35 5W 5000
Option AC Fan Plug cord For 120x120x38mm - - 489-037-L10 5W 5000
Option AC Fan Plug cord For 120x120x38mm - - 489-037-L21 5W 5000
Option AC Fan Plug cord For 120x120x38mm - - 489-037-L35 5W 5000
Option AD Fan Plug cord For 120x120x38mm - - 489-1635-L10 TBA TBA
Option AD Fan Plug cord For 120x120x38mm - - 489-1635-L21 TBA TBA
Option AC Fan Plug cord For 160x160x51mm - - 489-1618-L10 5W 5000
Option AC Fan Plug cord For 160x160x51mm - - 489-1618-L21 5W 5000
Option AC Fan Plug cord For 160x160x51mm - - 489-1618-L28 5W 5000
Option AC Fan Plug cord For 172x51mm, 160x160x51mm - - 489-1619-L10 5W 5000
Option AC Fan Plug cord For 172x51mm, 160x160x51mm - - 489-1619-L21 5W 5000
Option AC Fan Plug cord For 120x120x38mm ( UL/CSA certified) - - 489-007-L10 5W 5000
Option AC Fan Plug cord For 120x120x38mm (UL/CSA certified) - - 489-007-L21 5W 5000
Option AC Fan Plug cord For 120x120x25mm, 92x92x25mm,
     80x80x25mm, 80x80x38mm (UL/CSA certified)
- - 489-047-L10 5W 5000
Option AC Fan Plug cord For 120x120x25mm, 92x92x25mm,
     80x80x25mm, 80x80x38mm (UL/CSA certified)
- - 489-047-L21 5W 5000
Option AC Fan Plug cord For 172x51, 160x160x51mm (L-shaped) (UL/CSA certified) - - 489-084-L10 5W 5000
Option AC Fan Plug cord For 172x51, 160x160x51mm (L-shaped) (UL/CSA certified) - - 489-084-L21 5W 5000
Option AC Fan Plug cord For 160x160x51mm (straight) (UL/CSA certified) - - 489-086-L10 5W 5000
Option AC Fan Plug cord For 160x160x51mm (straight) (UL/CSA certified) - - 489-086-L21 5W 5000
Option Plug cord for 109L1248H182 - - 489-600 4W 5000
Option Filter kits for AC fan 120x120x38mm - - 109-018 4W 5000
Option Screen kits for AC fan 120x120x38mm - - 109-020 4W 5000
Option Thermistor for Thermal Speed Controlled Fan - - 169-002 12W 5000
Option Mounting Clip for 109X9412G4016 - - 109-1011 - -
Option Relay harness for 109X65112A2016 - - 489-702 4W 5000
Option Relay harness for 109X65112A2016 - - 489-1115 4W 5000
Option IC L8730 for DC fan alarm - - L8730-1 12W 5000
Option IC L8730 for DC fan alarm - - L8730-2 12W 5000
zalo